Verbod op kiemremmingsmiddel Chloorprofam (CIPC) zorgt voor reinigingsuitdaging

Bewaarschuren moeten eerst, aantoonbaar, worden gereinigd voordat de oogst ingeschuurd mag worden.

Volgens het reinigingsprotocol van de Europese koepelorganisaties uit de aardappelketen moeten alle bewaarschuren waar in het verleden ooit chloorprofam (CIPC) is toegepast, worden gereinigd voordat oogst 2020 ingeschuurd wordt. Er moet ook aangetoond kunnen worden dat er geen zichtbare resten van chloorprofam zijn achtergebleven.
Omdat chloorresten langere tijd in hout en beton achterblijven zal vooral hier specifieke reiniging nodig zijn.

Een behoorlijke uitdaging dus waar de juiste professionele reinigingsapparatuur goed kan ondersteunen bij al het opgelegde extra werk.

Wilt u passend advies welke machine(s) in uw situatie het beste helpen? Blonk Hydrauliek is u graag van dienst!